De Transitievisie Warmte als vertrekpunt

De warmtetransitie is een complex proces waarbij veel komt kijken, in bijna 30 jaar moet er veel gebeuren. De Transitievisie Warmte is een eerste stap om te onderzoeken hoe we ons doel kunnen bereiken. Technieken, maar ook wet- en regelgeving zijn volop in ontwikkeling. De Transitievisie Warmte wordt daarom iedere vijf jaar geactualiseerd. Met deze eerste versie (2021) gaan we aan de slag met de eerste stappen. In de volgende versie (2026) worden de nieuwste inzichten en ontwikkelingen van dat moment meegenomen.

De komende jaren werken we samen met inwoners en stakeholders de Transitievisie Warmte verder uit. Dit doen we via participatiesessies, verdiepende onderzoeken en het opstellen van uitvoeringsplannen, waarin we duurzame warmteoplossingen concreet maken voor onze bewoners. Dat betekent niet dat we tot die tijd kunnen afwachten. De eerste stappen werken we uit in onze visie.