Plannen maken voor de energietransitie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in Nederland de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet zijn gedaald. In 2050 mag er bijna helemaal geen uitstoot van CO2 meer zijn. Dat betekent dat we in 2050 bijna geen fossiele brandstoffen – waarbij veel CO2 vrijkomt – meer gebruiken. Denk hierbij aan steenkolen, aardgas en op aardolie gebaseerde brandstoffen, zoals benzine en diesel. We stappen daarom over op groene, duurzame energie. Deze verandering wordt ook wel de ‘energietransitie genoemd. Onderdeel van de energietransitie is om alle gebouwen in Nederland aardgasvrij te maken en te verwarmen met duurzame warmte. Deze verandering wordt de ‘warmtetransitie’ genoemd

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau maken overheden, bedrijven, organisaties en inwoners plannen om te voldoen aan de ambities uit het klimaatverdrag van Parijs.

  1. Op nationaal niveau is in Nederland het Klimaatakkoord ondertekend. Ook werkt de Rijksoverheid aan wet- en regelgeving en aan manieren om de energietransitie te financieel te ondersteunen.

  2. Op regionaal niveau werken gemeenten, provincies en organisaties uit de energiesector samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin werken gemeenten o.a. samen om te bekijken op welke manieren duurzame elektriciteit – zoals zonne-energie en windenergie – kan worden opgewekt. Gemeente Berkelland is onderdeel van de RES Achterhoek. In onze (RES) is ook onderzocht welke (duurzame) warmtebronnen in de regio beschikbaar zijn en hoe deze warmtebronnen het beste verdeeld kunnen worden. Dit hoofdstuk heet de Regionale Structuur Warmte.

  3. Ook op lokaal niveau werken we in onze gemeente aan de energietransitie. Bijvoorbeeld met het Agem Energieloket, een integrale wijkaanpak voor Neede, subsidieregeling energiebesparende maatregelen en verkenning naar een warmtenet voor Borculo. Ook werkt de gemeente Berkelland – net zoals alle andere gemeenten in Nederland – aan de Transitievisie Warmte.

  4. De uitkomsten van al deze plannen krijgen uiteindelijk een plaats in de Omgevingsvisie van de gemeente Berkelland. In deze Omgevingsvisie leggen we vast hoe we met alle plannen zorgen dat Berkelland voor iedereen een fijne omgeving blijft.