Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Berkelland op 21 december 2021.

Welkom op de website van de Transitievisie Warmte voor de gemeente Berkelland. In deze Transitievisie Warmte maken wij inzichtelijk welke stappen gezet moeten worden om Berkelland in 2050 aardgasvrij te krijgen. Dat betekent dat we onze huizen en gebouwen in 2050 niet meer verwarmen met aardgas en niet meer koken op gas, maar met duurzame warmtebronnen. Dit noemen wij de ‘warmtetransitie’. De warmtetransitie is een onderdeel van de energietransitie.

Waarom hebben we een Transitievisie Warmte opgesteld?

Welke oplossingen zijn mogelijk in Berkelland om onze huizen te verwarmen? Dit onderdeel bevat de WAT-kaart.

Welke rol kan de gemeente Berkelland pakken bij de ontwikkeling van een collectieve warmteoplossingen en welke instrumenten kan de gemeente hier bij gebruiken?

Waar staan we nu en wat zijn onze ambities?

Wat is onze visie naar een aardgasvrij Berkelland?

Wat kunt u zelf al doen?

Bij de opties van uw webbrowser kunt u de voorleesfunctie aanzetten. 

Ziet u een woord onderstreept met een doorgetrokken lijn? Dan kunt u op dit woord klikken voor meer informatie.

Ziet u een woord onderstreept met een stippellijn? Dan ziet u meer uitleg over dit begrip als u met uw muis op het woord gaat staan.