Warmtevraag in Berkelland

In de gemeente Berkelland is het totale energieverbruik voor warmte ongeveer 3.336 TeraJoule (TJ). Het grootste deel daarvan komt uit aardgas en in mindere mate van biomassa.

Het totale aardgasgebruik van woningen is ongeveer 864 TJ (27,3 miljoen m3 aardgas), gemiddeld 49 TJ per woning (1.550 m3 gas). Het gasverbruik van bedrijven en instellingen is 1.218 TJ (38,5 m3 miljoen aardgas). In de gemeente wordt ook al hernieuwbare warmte gebruikt (1.161 TJ), dit komt bijna allemaal uit biomassa. Deze cijfers zijn zichtbaar in de klimaatmonitor van de Rijksoverheid.

Figuur 6: Verdeling warmtevraag over de buurten in gemeente Berkelland in GJ, hoe donkerder de buurt, hoe hoger de warmtevraag.