Energiebesparing

Voordat we over gaan op duurzame bronnen gaan we eerst energie besparen, hier zijn we sinds 2015 al mee bezig via het energieuitvoeringsprogramma.  Door de gebouwen te isoleren hebben we minder duurzame energie nodig.

Warmteopties als alternatief voor aardgas

Naast het besparen van energie zal Berkelland moeten overstappen op alternatieven voor aardgas. Welke oplossingen in onze gemeente kansrijk zijn, ziet u op onderstaande kaart.

Welke duurzame warmteoplossingen zijn er?

Er zijn verschillende mogelijkheden om op een duurzame manier onze gebouwen te verwarmen. Een individuele oplossing betekent dat er per gebouw een aparte oplossing komt. Elke gebouweigenaar kan deze zelf installeren.

All-electric (individueel)

Dit betekent dat er voor het verwarmen alleen elektriciteit wordt gebruikt. In de meeste gevallen wordt hiervoor een warmtepomp geplaatst.

Hernieuwbaar gas (individueel)

Bij hernieuwbaar gas wordt aardgas vervangen door een ander soort gas, bijvoorbeeld waterstof of een biogas (bijvoorbeeld geproduceerd door middel van het vergisten van biomassa).

Hybride oplossing (individueel)

Bij een hybride oplossing wordt gebruik gemaakt van zowel elektriciteit (door middel van een warmtepomp) als gas (CV-ketel) voor het verwarmen van gebouwen. Wanneer er nog aardgas door het gasnet gaat is deze oplossing dus niet volledig duurzaam.

Collectief warmtenet

Grootschalige collectieve systemen

Keuze voor een optimale warmteoplossing

Welke oplossing het meest aantrekkelijk is, is per gebied en soms zelfs per gebouw anders.

Warmtenet (collectief)

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dit wordt ook wel stadsverwarming genoemd. Er zijn verschillende warmtebronnen die voor warm water kunnen zorgen.

Restwarmte (in combinatie met een warmtenet)

Restwarmte komt vrij bij een productieproces en wordt vervolgens via een warmtenet getransporteerd naar de gebouwen. Restwarmte is warmte die over is en niet meer binnen het bedrijf zelf kan worden gebruikt.

Toon meer resultaten