Energiebesparing

Voordat we over gaan op duurzame bronnen gaan we eerst energie besparen, hier zijn we sinds 2015 al mee bezig via het energieuitvoeringsprogramma.  Door de gebouwen te isoleren hebben we minder duurzame energie nodig. De hoeveelheid warmte die dan nog nodig is moet duurzaam ingevuld worden, dus met warmtebronnen die geen of weinig CO2 uitstoten. Hoe goed een gebouw geïsoleerd is, bepaalt welke duurzame oplossingen gebruikt kunnen worden.

De potentiële energiebesparing in Berkelland verschilt per buurt. Afhankelijk van de type gebouwen en de genomen maatregelen is het mogelijk om nog meer of minder energie te besparen. Onderstaande tabel laat de situatie zien voor het landelijke gebied en de vier verschillende kernen in Berkelland.

Tabel 1: Energiebesparing

 

Aantal woningen

Goed geisoleerde woningen (aantal)

Goed geisoleerde woningen (%)

Potentiele energiebesparing (GJ/jaar)

Potentiele energiebesparing (%)

Landelijk gebied

5.573

1.286

23%

94.060

21.9%

Neede

3.706

2.406

65%

33.712

21,4%

Borculo

3.341

1496

45%

24.017

18,7%

Eibergen

4.425

1547

35%

35.319

20,5%

Ruurlo

2.691

1.428

53%

20.227

17,6%

Uitleg:

Onder goed geïsoleerde gebouwen worden gebouwen met schillabel B of hoger verstaan. Het aantal woningen met een energielabel B of hoger is gebaseerd op de geregistreerde energielabels. Niet voor elk gebouw is een energielabel geregistreerd. De missende labels zijn aangevuld door een inschatting van het energielabel op basis van bouwjaar en woningtype.

De potentiële energiebesparing is gemodelleerd op basis van geen-spijt maatregelen. In het gebruikte model zijn deze op basis van woningtype, bouwjaar en energielabel vastgesteld. Het betreft dus een inschatting van de potentiële energiebesparing.

Overige gebouwen (utiliteitsbouw)
Bij andere gebouwen kan natuurlijk ook energie bespaart worden. Hoeveel dit precies is is in het kader van de TVW niet in beeld gebracht. In het klimaatakkoord is het doel vastgelegd om in 2030 de CO2-uitstoot van utiliteitsbouw met 50% te verminderen (1 Mton reductie). Het gaat hierbij dan om CO2 uit warmte en elektriciteit.
Om dit te bereiken zijn er al verschillende instrumenten, zo moet elk kantoor in 2023 minsten energielabel C hebben en bedrijven zijn verplicht tot energiebesparing door middel van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing, zie ook het visiedeel over energiebesparing.