Hernieuwbaar gas (individueel)

Bij hernieuwbaar gas wordt aardgas vervangen door een ander soort gas, bijvoorbeeld waterstof of een biogas (bijvoorbeeld geproduceerd door middel van het vergisten van biomassa). Gebouwen worden dan nog steeds verwarmd via een CV-ketel die is aangesloten op een gasnet. Echter, gaat er nu geen aardgas meer door het gasnet maar in plaats daarvan een hernieuwbaar gas. Bij waterstof of biogas zal uw CV-ketel aangepast of vervangen moeten worden, bij groen gas hoeft dit niet.

Het nadeel van hernieuwbaar gas als oplossing is dat er op dit moment niet genoeg van is om heel Nederland mee te verwarmen. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt welke buurten in Nederland wel op hernieuwbaar gas kunnen worden aangesloten, en welke niet. Momenteel houdt de landelijke overheid de lijn aan om hernieuwbaar gas alleen te gebruiken voor wijken waar (volledige) isolatie niet mogelijk is, zoals oude binnensteden. Daarnaast ligt de prioriteit voor het gebruik van het schaarse hernieuwbaar gas bij elektriciteitsopwek, vervoer en
industrie.

Waterstof

Bij de verbranding van waterstof komt helemaal geen CO2 vrij. Bij het maken van waterstof momenteel nog wel. In de toekomst zal dit grotendeels anders zijn, wanneer overschotten van duurzame elektriciteit omgezet kunnen worden in waterstof. Hiervoor is dus wel veel elektriciteit nodig.

Groengas/biogas

Biogas wordt gemaakt door vergisting van organisch materiaal, bijvoorbeeld afval, slib, mest of tuinafval. Biogas dat naar aardgaskwaliteit opgewerkt wordt heet groengas. In deze TVW wordt groengas als mogelijke duurzame oplossing benoemd. Dit omdat biomassa in tegenstelling tot aardgas niet op raakt en dus hernieuwbaar is. Echter is niet iedereen het eens dat groengas een duurzame oplossing is. Er komt namelijk nog steeds CO2 vrij. De benodigde biomassa kan weer opnieuw worden aangeplant en neemt CO2 op tijdens de groei. Voor meer informatie kijk op de website van milieucentraal.nl