Hybride oplossing (individueel)

Bij een hybride oplossing wordt gebruik gemaakt van zowel elektriciteit (door middel van een warmtepomp) als gas (CV-ketel) voor het verwarmen van gebouwen. Wanneer er nog aardgas door het gasnet gaat is deze oplossing dus niet volledig duurzaam. Maar zelfs dan wordt er al veel minder CO2 uitgestoten dan met een reguliere CV-ketel. Na verloop van tijd kan het aardgas mogelijk worden vervangen door hernieuwbaar gas. Extra isoleren is verstandig bij deze oplossing, maar dit hoeft niet zo vergaand als bij de all-electric oplossing.

Andere duurzame oplossing

Hoewel bovengenoemde oplossingen de meest gangbare individuele oplossingen zijn, bestaan er ook minder conventionele opties:

Zonthermie

Bij zonthermie worden zonnecollectoren gebruikt om energie om te zetten in warmte. Zeker voor gemeenten met kleinere kernen en veel buitengebied is zonthermie een mogelijkheid. Zonthermie kan echter wel concurreren met de zoekgebieden voor de opwek van duurzame elektriciteit middels zonnepanelen. Tevens geldt ook voor zonthermie dat voor het gebruik van deze warmtetechnologie een opslagsysteem noodzakelijk is, bijvoorbeeld om de warmte tijdens de winter op te slaan. Dit is kostbaar.

Hoog rendement houtstook

Over het algemeen wordt biomassa niet als duurzame energiebron gezien. Voor vrijstaande gebouwen in het buitengebied die hun eigen hout stoken zou dit een passende oplossing kunnen zijn. Voorwaarde hierbij is wel dat het duurzaam hout van eigen erf is, dat het op hoog rendement wordt gestookt en het tot zeer weinig luchtvervuiling en hinder leidt.