Rol in ontwikkeling warmtenet

Er zijn verschillende rollen die de gemeente op zich kan nemen in de warmtetransitie. Deze rollen verschillen van een losse rol tot een sterke en risicodragende rol. In onderstaand schema staan vijf rollen beschreven.

Instrumenten

Publiekrechtelijke instrumenten

Kwaliteit collectieve warmteoplossing

Voor het verzekeren van de kwaliteit van de collectie warmteoplossing zal de gemeente op een aantal onderwerpen een afweging moeten maken. Deze onderwerpen moeten terugkomen en worden vastgelegd in het instrument dat de gemeente wil toepassen.

Juridische aspecten

Onderstaande juridische aspecten zullen moeten worden meegenomen bij de keuze voor het gewenste instrument.