Kwaliteit collectieve warmteoplossing

Voor het verzekeren van de kwaliteit van de collectie warmteoplossing zal de gemeente op een aantal onderwerpen een afweging moeten maken. Deze onderwerpen moeten terugkomen en worden vastgelegd in het instrument dat de gemeente wil toepassen. 

  • Betaalbaarheid: in welke mate de collectieve voorziening betaalbaar is voor de bewoners en bedrijven die de warmte zullen afnemen. 

  • Duurzaamheid: in welke mate de warmteoplossing moet bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Verschillende warmtebronnen zorgen voor een verschillende CO2 reductie.

  • Leveringszekerheid voor de gebruiker: in welke mate biedt de gekozen warmteoplossing een duurzame oplossing zowel in organisatorische, technische als financiële zin.