Energiebesparing hele gemeente

We hebben gekozen voor een tussendoel van 20% minder gasverbruik in 2030 in de gebouwde omgeving, ten opzichte van 2018. Dit bevat zowel woningen als niet-woningen.

Haalbaarheid collectieve warmtenetten onderzoeken

Uit de technische analyse blijkt dat collectieve oplossingen in Ruurlo, Eibergen en Borculo haalbaar kunnen zijn. In deze gebieden liggen de maatschappelijke kosten voor een warmtenet dicht bij de kosten voor een individuele oplossing.

Inspireren en informeren tot individuele oplossingen

Voor een groot deel van de gemeente zullen individuele oplossingen de eindoplossing zijn. Veruit het grootste deel (qua oppervlak) van onze gemeente bestaat uit landelijk gebied. Kleine kernen, boerderijen en natuur wisselen elkaar af.

Ondersteunen en aanmoedigen van buurtinitiatieven

Naast individuele oplossingen kunnen buurtbewoners de handen ineenslaan om gezamenlijk een duurzame warmtebron te realiseren. Het gaat dan om bijvoorbeeld kleinschalige warmtenetten waar één straat op aangesloten wordt.

Bijstellen en bestaand beleid

Zoals eerder aangegeven kunnen we momenteel nog niet de hele route uitstippelen. Dit hangt af van de uitkomst van de onderzoeken, de capaciteit in de gemeente, ontwikkelingen in de markt en de kaders en financiële steun van de overheid.

VISIE

Landelijk is het doel gesteld om in 2030 49% CO2-reductie te realiseren. Dit is een flinke opgave. Deze Transitievisie Warmte beschrijft onze visie met hoe we als Berkeland gaan bijdragen aan de landelijke opgave.