Bijstellen en bestaand beleid

Zoals eerder aangegeven kunnen we momenteel nog niet de hele route uitstippelen. Dit hangt af van de uitkomst van de onderzoeken, de capaciteit in de gemeente, ontwikkelingen in de markt en de kaders en financiële steun van de overheid. Daarom schetsen we nu de eerste stappen, maar blijven we adaptief. De transitievisie warmte wordt geregeld geactualiseerd en bijgesteld.

De transitievisie warmte staat natuurlijk niet op zichzelf. De gemeente is al bezig met de energietransitie met het Energieuitvoeringsprogramma (EUP) 2019-2022. De transitievisie warmte wordt aan dit beleid gekoppeld. Daarnaast zullen de acties uit dit document verwerkt worden in ander beleid.