Haalbaarheid collectieve warmtenetten onderzoeken

Uit de technische analyse blijkt dat collectieve oplossingen in Ruurlo, Eibergen en Borculo haalbaar kunnen zijn. In deze gebieden liggen de maatschappelijke kosten voor een warmtenet dicht bij de kosten voor een individuele oplossing. Daarom gaan we de haalbaarheid van een warmtenet per kern onderzoeken. Met een haalbaarheidsonderzoek kunnen we inzichtelijk maken of potentiële warmtebronnen inderdaad beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met lokale belanghebbenden, waarbij we continu afwegen of een warmtenet haalbaar is en blijft. Een eventueel warmtenet kan zowel voor woningen als bedrijven een oplossing bieden.

Deze haalbaarheidsstudies gaan wij op korte termijn uitvoeren. Op deze manier kunnen we duidelijkheid geven aan de bewoners in deze kernen. Het consortium FrieslandCampina Nederland B.V., Twence, B.V., Ennatuurlijk B.V. en Stichting Kiemt is begin 2021 begonnen met het verkennen van de (on)mogelijkheden van een warmtenet in Borculo. Daarnaast is, in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel, een onderzoek uitgevoerd naar het benutten van afvalwater van FrieslandCampina in Borculo. Als mogelijke warmtebron voor een collectieve voorziening in Borculo. De uitkomst van dit onderzoek is aan het genoemde consortium meegegeven. Voor Eibergen en Ruurlo zullen haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd in 2022. Op basis van de resultaten uit de haalbaarheidsstudies bepalen we of we verder gaan met het onderzoeken of ontwikkelen van een warmtenet in de kernen.

In de jaren zeventig zijn veel gasleidingen neergelegd die nog steeds gebruikt worden. Een deel hiervan is vandaag de dag bestempeld als ‘grondroeringsgevoelig’. Dit zijn leidingen van grijs gietijzer of asbestcement die - in uitzonderlijke gevallen - kunnen beschadigen en gaan lekken door verzakkingen of trillingen in de bodem. Het vervangen van ruim duizend kilometer grondroeringsgevoelige gasleidingen kost tijd. Er is een aantal wijken in Berkelland waar dit type leiding in de grond ligt. Door de timing van de vervanging van deze leidingen af te stemmen op de ontwikkelingen van een eventuele collectieve oplossing worden meekoppelkansen benut.