Inspireren en informeren tot individuele oplossingen

Voor een groot deel van de gemeente zullen individuele oplossingen de eindoplossing zijn. Veruit het grootste deel (qua oppervlak) van onze gemeente bestaat uit landelijk gebied. Kleine kernen, boerderijen en natuur wisselen elkaar af. Hier wonen minder mensen per km2. De woningen in deze gebieden staan vaak verder uit elkaar, waardoor een warmtenet geen reële optie is. Ook in de kern de Neede is een warmtenet geen reële optie, door het gebrek aan grote warmtebron. Op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudies voor warmtenetten in Ruurlo, Eibergen en Borculo zal blijken of deze kernen eventueel ook nog in aanmerking komen voor individuele oplossingen.

Momenteel zijn de meeste gebouwen in het buitengebied en Neede nog niet geschikt voor individuele oplossingen. Hiervoor is eerst isolatie nodig. Voor aardgasvrij via een individuele warmtepomp is minimaal schillabel B nodig, voor aansluiting op een warmtenet of hybride warmtepomp gaat het om minimaal schillabel C of D. Ook is het elektriciteitsnet op korte termijn niet overal geschikt om alle gebouwen volledig all-electic te maken. Daarom leggen we de nadruk in de uitwerking van de visie eerst op spoor 1: energiebesparing.

Toch zullen er woningen zijn die al wel aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Er zijn logische momenten, bijvoorbeeld bij vervanging van de CV-ketel of een verbouwing, waar overstappen logisch is. We kiezen ervoor om individueel initiatief te ondersteunen en bewoners te inspireren over te gaan tot individuele maatregelen. Dit doen we via het Agem Energieloket, waar ondersteuning mogelijk is met kennis over specifieke maatregelen, subsidie- en financieringsmogelijkheden. Het initiatief ligt in principe bij de inwoners zelf, maar als gemeente staan we klaar om te helpen wanneer dat nodig is. Inspireren kan bijvoorbeeld door een aardgasvrije huizen-route te organiseren.

All-electric oplossingen vragen extra capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. De benodigde investeringen in het elektriciteitsnet  kennen in deze trajecten ingewikkelde en lange doorlooptijden. Het is noodzakelijk de netbeheerder (Liander) vroegtijdig te betrekken en samen met Liander inzichtelijk te krijgen om hoeveel capaciteit dat ongeveer gaat.