Ondersteunen en aanmoedigen van buurtinitiatieven

Naast individuele oplossingen kunnen buurtbewoners de handen ineenslaan om gezamenlijk een duurzame warmtebron te realiseren. Het gaat dan om bijvoorbeeld kleinschalige warmtenetten waar één straat op aangesloten wordt. Dit kan in verschillende kernen een uitkomst bieden. Dit is een tussenweg tussen de (grootschalige) collectieve oplossing van spoor 2 en individuele oplossingen per woning uit spoor 3.

Op dit moment worden in de proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW) dit soort kleine clusters onderzocht. Er zijn nog veel onzekerheden en de systemen zijn vaak nog niet financieel aantrekkelijk. Er wordt echter ook veel geleerd en de verwachting is dat uiteindelijk de ontwikkeling van dit soort systemen steeds makkelijker wordt en financieel aantrekkelijker. Op deze manier wordt veel geleerd, wat weer andere initiatieven kan stimuleren: goed voorbeeld doet volgen.

Dit soort initiatieven willen we graag ondersteunen en aanmoedigen. Het initiatief moet uit de samenleving komen. Als gemeente hebben wij niet de menskracht om elke straat en wijk te mobiliseren. Als er een initiatief ontstaat staan we klaar en bieden we hulp en ondersteuning. Hoever wij hierin willen gaan en in welke vorm we gaan ondersteunen, werken we nog uit.