Waarom we van het aardgas af willen

Het klimaat verandert; het wordt steeds warmer op aarde. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen – zoals CO2 – in de lucht komen door bijvoorbeeld de industrie, energieproductie en verwarming van onze huizen.

Plannen maken voor de energietransitie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in Nederland de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet zijn gedaald. In 2050 mag er bijna helemaal geen uitstoot van CO2 meer zijn.

Wat is een Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte is ons startpunt voor een Berkelland zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte stippelen we de visie van Berkelland uit binnen de warmtetransitie. Deze eerste Transitievisie Warmte in 2021 is een momentopname.

In het kort: de totstandkoming

In mei 2021 zijn we gestart met het opstellen van deze Transitievisie Warmte. Uiteindelijk stelt onze gemeenteraad de Transitievisie Warmte eind 2021 vast.

De Transitievisie Warmte als vertrekpunt

De warmtetransitie is een complex proces waarbij veel komt kijken, in bijna 30 jaar moet er veel gebeuren. De Transitievisie Warmte is een eerste stap om te onderzoeken hoe we ons doel kunnen bereiken.