Waarom we van het aardgas af willen

Het klimaat verandert; het wordt steeds warmer op aarde. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen – zoals CO2 – in de lucht komen door bijvoorbeeld de industrie, energieproductie en verwarming van onze huizen. Deze opwarming zorgt ervoor dat het in sommige landen steeds droger wordt, terwijl op andere plekken meer overstromingen zijn door extreem weer en het stijgen van de zeespiegel. Dit merken we ook in Nederland, met meer hittegolven en droogte in de zomer en warmere, nattere winters. Het effect van klimaatverandering op de natuur, biodiversiteit en waterhuishouding heeft ook invloed op onze voedsel- en drinkwatervoorziening.

Naast klimaatverandering heeft Nederland nog een andere reden om van het aardgas af te willen. In Nederland zijn wij ook voor een groot deel afhankelijk van aardgas uit de Groningse bodem. Deze gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Daarom wil Nederland vanaf 2022 geen gebruik meer maken van Gronings aardgas.

Door onze gebouwen in Nederland aardgasvrij te maken, verminderen we uitstoot van CO2 en kunnen we de gaskraan in Groningen dichtdraaien. Zo dragen we ons steentje bij om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt.