Wat is een Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte is ons startpunt voor een Berkelland zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte stippelen we de visie van Berkelland uit binnen de warmtetransitie. Deze eerste Transitievisie Warmte in 2021 is een momentopname. We beschrijven de mogelijkheden op basis van de huidige kennis en stand van techniek. Doorlopend zullen we onze visie gaan bijstellen op basis van nieuwe inzichten, dit maakt onze Transitievisie Warmte een dynamisch document.

Waar de Transitievisie Warmte niet over gaat

 In de Transitievisie Warmte geven we onze visie voor het aardgasvrij maken van gebouwen in Berkelland. Deze gebouwen bestaan uit huizen en bedrijfsgebouwen en -kantoren, maar de Transitievisie Warmte geldt niet voor de industrie. De Transitievisie Warmte gaat daarnaast alleen om gebouwen die voor het jaar 2018 zijn gebouwd. Alle gebouwen die na 2018 zijn gebouwd, zijn al aardgasvrij.

De Transitievisie Warmte schetst onze visie om Berkelland aardgasvrij te maken, er worden nog geen definitieve beslissingen genomen over warmtebronnen, financiering of volgorde.

In de Transitievisie Warmte staat het volgende centraal:

  • Hoe kunnen we de gebouwen in de gemeente Berkelland duurzaam verwarmen zonder aardgas?
    Er zijn verschillende strategieën om huizen en gebouwen te verwarmen zonder daarbij gebruik te maken van aardgas. Bijvoorbeeld door een warmtepomp, een warmtenet of door het gebruik van duurzame gassen in ons gasnet. Dat ligt er maar net aan wat technisch kan, financieel haalbaar is en wat inwoners willen. Op een zogeheten WAT-kaart laten we voor de hele gemeente zien wat op dit moment de mogelijke warmteoplossingen zijn om gebouwen duurzaam te verwarmen. Dit wordt beschreven in het onderdeel oplossingen.

  • Wat is onze visie voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in Berkelland?
    Het traject richting aardgasvrije gebouwen kan per wijk, huis, gebouw, kantoor, fabriek of appartement verschillen. In een aantal gebieden zijn voor 2030 al gerichte stappen richting aardgasvrij te zetten, zoals nader onderzoek naar een warmtenet. In andere gebieden is nog niet duidelijk wat de beste alternatieve oplossing is voor aardgas, maar gaat het vooral om stappen die bij elk alternatief de moeite waard zijn: de zogenaamde ‘geen spijt maatregelen’. Denk aan het besparen van energie en het isoleren van de woning. Door een strategie op te stellen wordt duidelijk welke stappen er voor welk gebied aankomende jaren mogelijk zijn om naar een aardgasvrije gebouwde omgeving toe te ontwikkelen. Dit wordt beschreven in het onderdeel visie.

Vervolg
Het is belangrijk om goed voor ogen te houden dat er in Transitievisie Warmte nog geen keuzes gemaakt worden voor een definitieve warmteoplossing. Het is nadrukkelijk een visie en nog geen uitvoeringsplan. Het opstellen van warmteuitvoeringsplannen (WUP’s) is een logische vervolgstap, waarin er dieper op de kansen, (on)mogelijkheden en eigenschappen van een wijk of buurt wordt ingegaan. Zowel technisch, als economisch én maatschappelijk. De Transitievisie Warmte brengt focus en richting aan, zodat we gezamenlijk de juiste dingen op het juiste moment kunnen doen op weg naar een duurzaam verwarmd Berkelland.

Figuur 1 Van TVW naar ontwikkeling en realisatie