In het kort: de totstandkoming

Figuur 2: Overzicht van het doorlopen proces om te komen tot Transitievisie Warmte Berkelland

In mei 2021 zijn we gestart met het opstellen van deze Transitievisie Warmte. Uiteindelijk stelt onze gemeenteraad de Transitievisie Warmte eind 2021 vast. In bovenstaande afbeelding is te zien welk proces is doorlopen, en nog doorlopen moet worden om als gemeente Berkelland tot de Transitievisie Warmte te komen.

Een belangrijk onderdeel van het doorlopen proces zijn de werksessies met professionele stakeholders en inwoners. In een tweetal werksessies zijn de eerste bevindingen getoetst. De input van de professionele stakeholders en inwoners is betrokken bij de verdere uitwerking van de Transitievisie Warmte.

Warmteatlas Achterhoek

De basis voor deze transitievisie warmte is de Warmteatlas Achterhoek en rapportage die bureau Over Morgen voor de Achterhoek heeft gemaakt (2020). Deze studie bevat een analyse op het gebied van technisch-financiële en sociaal-economische aspecten en lokale omstandigheden. Hiermee komen per buurt de meest kansrijke oplossingen naar voren. Door middel van een multi-criteria analyse is een buurtvolgorde gemaakt. Deze Warmteatlas Achterhoek is alleen voor intern gebruik beschikbaar.